fbpx
Szukaj
Close this search box.

reklamacje

 1. REKLAMOWANY TOWAR WRAZ DOWODEM ZAKUPU I  ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM PROSIMY ZGŁASZAĆ NA ADRES: PM Care Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 41, 42-260 Kamienica Polska
 2. W ZGŁOSZENIU REKLAMACYJNYM PROSIMY O OPISANIE:
  – NAZWY TOWARU
  – DATY ZAKUPU
  – DOWÓD SPRZEDAŻY
  – CENĘ JEDNOSTKOWĄ
  – IMIĘ I NAZWISKO REKLAMUJĄCEGO
  – ADRES REKLAMUJĄCEGO
  – DATĘ STWIERDZENIA WADY I JEJ OKOLICZNOŚCI WYSTĄPIENIA
  – SZCZEGÓŁOWY OPIS USZKODZENIA
  – ROSZCZENIE
  – DANE, NA KTÓRE MA ZOSTAĆ WYSŁANA ODPOWIEDŹ (OCZYWIŚCIE JEŻELI KLIENT CHCE ZACHOWAĆ FORMĘ WYSYŁKOWĄ);
 3. DO KAŻDEJ REKLAMACJI USTOSUNKUJEMY SIĘ W TERMINIE 14 DNI;
 4. GWARANCJĄ SĄ OBJĘTE TE OFERTY, W KTÓRYCH TREŚCI SPRZEDAWCA WYRAŹNIE ZAZNACZYŁ IŻ DANA OFERTA JEST OBJĘTĄ  GWARANCJĄ, CO NIE MA WPŁYWU (NIE OGRANICZA) NA POZOSTAŁE PRAWA KAŻDEGO KLIENTA.
 5. SPRZEDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI UŻYTKOWANIA TOWARU NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM.